TCVN/TC 96 - Cần Cẩu

Số hiệu
TCVN/TC 96
Tên Ban kỹ thuật
Cần Cẩu
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 96 - Cranes

Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn về "Cần Cẩu"
Liên hệ

Trần Thị Kim Huế, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 1 - Cơ khí, luyện kim

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 466  -  Email: trankimhuetcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Trương Quốc Thành (Trưởng ban)
 • Trần Thị Kim Huế (Thư ký)
 • Đào Duy Trung
 • Cao Bảo Anh
 • Trịnh Đồng Tính
 • Nguyễn Thế Tiến
 • Vũ Khắc Điệp
 • Ngô Quang Hưng
 • Lê Văn Quỳnh
 • Đặng Anh Trung
 • Phạm Ngọc Hoàng
 • Triệu Quốc Phương
 • Nguyễn Việt Phương
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Cần trục – Đào tạo người móc tải và đánh tín hiệu
 • Cần trục – Các tín hiệu bằng tay sử dụng với cần trục
 • Cần trục – Yêu cầu về năng lực đối với nhân viên kiểm tra cần trục
 • Cần trục – Đào tạo người lái – Phần 3: Cần trục tháp
 • Cần trục – Yêu cầu về năng lực đối với người lái/vận hành, móc tải, đánh tín hiệu và phụ trợ
 • Cần trục – Từ vựng – Phần 3: Cần trục tháp
 • Cần trục – Đào tạo người lái – Phần 1: Quy định chung