TCVN/TC 70 - Động cơ đốt trong

Số hiệu
TCVN/TC 70
Tên Ban kỹ thuật
Động cơ đốt trong
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 70 - Internal combustion engines

Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn về "Động cơ đốt trong"
Liên hệ

Trần Thị Kim Huế, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 1 - Cơ khí, luyện kim

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 466  -  Email: trankimhuetcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Phạm Quang Thành (Trưởng ban)
 • Trần Thị Kim Huế (Thư ký)
 • Trần Quang Hà
 • Đào Duy Trung
 • Trần Đức Hòa
 • Lê Anh Tuấn
 • Vũ Ngọc Khiêm
 • Hoàng Đình Long
 • Nguyễn Hồng Quang
 • Mai Văn Hiến
 • Đoàn Văn Thành
 • Nguyễn Tường Vân
 • Phùng Văn Toàn
 • Lê Văn Bình
 • Nguyễn Hoàng Việt
Danh sách dự thảo đang thực hiện
FB Chat.txt