TCVN/TC 39 - Máy công cụ

Số hiệu
TCVN/TC 39
Tên Ban kỹ thuật
Máy công cụ
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 39 - Machine tools

Phạm vi
Hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Máy công cụ
Liên hệ

Nguyễn Ngọc Hưởng, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 1 - Cơ khí, luyện kim

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 466  -  Email: nghuong.tcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Đào Duy Trung (Trưởng ban)
 • Nguyễn Ngọc Hưởng (Thư ký)
 • Đinh Thế Thìn
 • Cao Bảo Anh
 • Lê Đức Bảo
 • Nguyễn Huy Hinh
 • Nguyễn Việt Cường
 • Hoàng Ánh Thu
 • Phạm Đắp
 • Hà Văn Vui
 • Dương Văn Khoa
Danh sách dự thảo đang thực hiện
FB Chat.txt