TCVN/TC/M 2 - Đo lường và các vấn đề liên quan

Số hiệu
TCVN/TC/M 2
Tên Ban kỹ thuật
Đo lường và các vấn đề liên quan
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Hoạt động trong các lĩnh vực đo lường và các vấn đề liên quan
Liên hệ

Bùi Ngọc Bích, Thư ký

Phòng Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Chất lượng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.37567 110  -  Email: buingocbich@vsqi.gov.vn

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Trần Bảo (Trưởng ban)
 • Bùi Ngọc Bích (Thư ký)
 • Nguyễn Viết Kính
 • Dương Quốc Thao
 • Trần Qúy Giầu
 • Vũ Đại Dương
 • Nguyễn Mạnh Tuấn
 • HOÀNG THANH DƯƠNG
 • Nguyễn Nam Hải
 • Đinh Thế Thìn
 • Bùi Thanh Nhã
Danh sách dự thảo đang thực hiện