TCVN/TC 85 - Năng lượng hạt nhân

Số hiệu
TCVN/TC 85
Tên Ban kỹ thuật
Năng lượng hạt nhân
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 85 - Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection

Phạm vi
Năng lượng hạt nhân
Liên hệ

Lê Thị Thanh Ngọc, Trưởng phòng

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 6 - Môi trường

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 4191 - Email: lethithanhngoc@yahoo.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Lê Văn Hồng (Trưởng ban)
 • Tạ Hoài Nam (Thư ký)
 • Bùi Thanh Tâm
 • Trần Ngọc Toàn
 • Trần Đức Thiệp
 • Đặng Thanh Lương
 • Nguyễn Nữ Hoài Vi
 • Hoàng Thủy Hồ
 • Lê Quang Hiệp
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • An toàn bức xạ - Thực hành đo liều đối với máy chiếu xạ gamma nguồn khô tự che chắn
 • An toàn bức xạ - Tiêu chí và giới hạn tính năng đối với đánh giá định kỳ các dịch vụ đo liều
 • An tòan bức xạ - Hướng dẫn xác định tính năng của liều kế và hệ đo liều dùng trong quá trình xử lý bức xạ