TCVN/TC/M 1 - Mẫu chuẩn

Số hiệu
TCVN/TC/M 1
Tên Ban kỹ thuật
Mẫu chuẩn
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/REMCO - Committee on reference materials

Phạm vi
Hoạt động trong lĩnh vực Mẫu chuẩn
Liên hệ

Bùi Ngọc Bích, Thư ký

Phòng Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Chất lượng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.37567 110  -  Email: buingocbich@vsqi.gov.vn

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Trần Bảo (Trưởng ban)
 • Bùi Ngọc Bích (Thư ký)
 • Nguyễn Viết Kính
 • Vũ Xuân Thủy
 • Lê Thị Hoài Nam
 • Trịnh Văn Lẩu
 • Trần Qúy Giầu
 • Đỗ Thanh Tùng
 • Nguyễn Ngọc Châm
 • Ngô Huy Thành
 • Trần Quang Chữ
Danh sách dự thảo đang thực hiện