TCVN/JTC 1/SC 17 - Thẻ nhận dạng

Số hiệu
TCVN/JTC 1/SC 17
Tên Ban kỹ thuật
Thẻ nhận dạng
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/IEC JTC 1/SC 17 - Cards and security devices for personal identification

Phạm vi
Thẻ nhận dạng
Liên hệ

Nguyễn Hải Anh, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 7 - Công nghệ thông tin

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 9085 - Email: nh-anh@tcvn.gov.vn

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Đặng Mạnh Phổ (Trưởng ban)
 • Nguyễn Hải Anh (Thư ký)
 • Nghiêm Phú Hoàn
 • Đào Minh Tuấn
 • Lê Minh Quốc
 • Đào Ngọc Chiến
 • Nguyễn Ngọc Minh
 • Đặng Trung Hiếu
 • Đoàn Thanh Hải
 • Nguyễn Quốc Khánh
 • Nguyễn Quang Minh
 • Đinh Trọng Nhân
Danh sách dự thảo đang thực hiện