TCVN/TC 5 - Ống kim loại đen và phụ tùng đường ống kim loại

Số hiệu
TCVN/TC 5
Tên Ban kỹ thuật
Ống kim loại đen và phụ tùng đường ống kim loại
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 5 - Ferrous metal pipes and metallic fittings

Phạm vi
Ống kim loại đen và phụ tùng đường ống kim loại
Liên hệ

Đỗ Quang Long, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 1 - Cơ khí, luyện kim

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 466  -  Email: dqlong66@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Văn Sưa (Trưởng ban)
 • Đỗ Quang Long (Thư ký)
 • Đào Duy Trung
 • Cao Bảo Anh
 • Hà Văn Vui
 • Dương Văn Khoa
 • Chu Xuân Tĩnh
 • Phan Độc Lập
 • Bùi Anh Tuyến
 • Vũ Tất Thành
 • Mai Đình Thắng
Danh sách dự thảo đang thực hiện
FB Chat.txt