TCVN/TC 258 - Quản lý dự án, chương trình và danh mục đầu tư

Số hiệu
TCVN/TC 258
Tên Ban kỹ thuật
Quản lý dự án, chương trình và danh mục đầu tư
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 258 - Project, programme and portfolio management

Phạm vi
Hoạt động trong lĩnh vực quản lý dự án, chương trình và danh mục đầu tư
Liên hệ

Mai Thu Phương, Thư ký

Phòng Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Chất lượng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.37567 110  -  Email: phuong0310@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Minh Bằng (Trưởng ban)
 • Mai Thu Phương (Thư ký)
 • Nguyễn Quang Huy
 • Hoàng Quang Nhu
 • Nguyễn Tuấn Dũng
 • Phan Văn Khôi
 • Vũ Thị Tú Quyên
 • Nguyễn Hồng Minh
 • Lương Việt Cương
 • NGUYỄN THU HIỀN
 • TRẦN VĂN LAM
 • Đào Việt Cường
 • Lê Hữu Thắng
Danh sách dự thảo đang thực hiện