TCVN/TC 118 - Máy nén khí

Số hiệu
TCVN/TC 118
Tên Ban kỹ thuật
Máy nén khí
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 118 - Compressors and pneumatic tools, machines and equipment

Phạm vi
Máy nén khí
Liên hệ

Nguyễn Duy Trinh, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 1 - Cơ khí, luyện kim

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 466  -  Email: trinh.tcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Bùi Quốc Thái (Trưởng ban)
  • Nguyễn Duy Trinh (Thư ký)
  • Cao Bảo Anh
  • Nguyễn Trung Sơn
  • Chu Xuân Tĩnh
  • Phạm Văn Hùng
  • Trần Hồng Thao
  • Nguyễn Mạnh Toàn
  • Nguyễn Nam Thắng
Danh sách dự thảo đang thực hiện