TCVN/TC 68 - Tài chính Ngân hàng và Tiền tệ

Số hiệu
TCVN/TC 68
Tên Ban kỹ thuật
Tài chính Ngân hàng và Tiền tệ
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 68 - Financial services

Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn về " Tài chính Ngân hàng và tiền tệ"
Liên hệ

Phùng Quang Minh, Thư ký

Phòng Tổng hợp Kế hoạch

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 464  -  Email:  pqminh1973@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Văn Nam (Trưởng ban)
 • Phùng Quang Minh (Thư ký)
 • Đào Minh Phúc
 • Đặng Ngọc Đức
 • Bùi Sỹ Hùng
 • Nguyễn Văn Thạch
 • Đinh Văn Sơn
 • Nguyễn Hoàng Dương
 • Nguyễn Thanh Đạm
 • Vũ Văn Ninh
 • Phùng Thanh Quang
Danh sách dự thảo đang thực hiện