TCVN/TC 46 - Thông tin và tư liệu

Số hiệu
TCVN/TC 46
Tên Ban kỹ thuật
Thông tin và tư liệu
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 46 - Information and documentation

Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn về "Thông tin và tư liệu"
Liên hệ

Nguyễn Vân Anh, Thư ký

Phòng Tổng hợp Kế hoạch

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 464  -  Email:  vananhpink@yahoo.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Tạ Bá Hưng (Trưởng ban)
 • Nguyễn Vân Anh (Thư ký)
 • Vũ Dương Thúy Ngà
 • Kiều Thúy Nga
 • Nguyễn Hoàng Sơn
 • Trần Thị Hải Yến
 • Đỗ Văn Hùng
 • Nguyễn Thị Minh Trung
 • Nguyễn Huy Chương
 • Nguyễn Thị Hạnh
 • Vũ Văn Sơn
Danh sách dự thảo đang thực hiện
FB Chat.txt