TCVN/TC 30 - Đo lưu lượng lưu chất trong ống dẫn kín

Số hiệu
TCVN/TC 30
Tên Ban kỹ thuật
Đo lưu lượng lưu chất trong ống dẫn kín
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 30 - Measurement of fluid flow in closed conduits

Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn về "Đo lưu lượng lưu chất trong ống dẫn kín
Liên hệ

Hà Thị Thu Trà, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 5 - Sản phẩm tiêu dùng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 462  -  Email:  hathutra@vsqi.gov.vn

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Hồng Thái (Trưởng ban)
 • Hà Thị Thu Trà (Thư ký)
 • Trần Bảo
 • Phạm Thiện Hân
 • Bùi Xuân Chiến
 • Nguyễn Hùng Điệp
 • Nguyễn Đoan Trang
 • Nguyễn Trọng Hiếu
 • Nguyễn Hồng Tuấn
 • Nguyễn Thị Vân
 • Nguyễn Thế Mịch
 • Lê Hùng Lân
 • Nguyễn Xuân Thái
Danh sách dự thảo đang thực hiện
FB Chat.txt