TCVN/TC 12 - Đại lượng và đơn vị đo

Số hiệu
TCVN/TC 12
Tên Ban kỹ thuật
Đại lượng và đơn vị đo
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 12 - Quantities and units

Phạm vi
Hoạt động trong hầu hết mọi lĩnh vực: không gian, thời gian, cơ, nhiệt, điện, từ, hóa lý, vật lý phân tử…
Liên hệ

Bùi Ngọc Bích, Thư ký

Phòng Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Chất lượng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.37567 110  -  Email: buingocbich@vsqi.gov.vn

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Trần Bảo (Trưởng ban)
 • Bùi Ngọc Bích (Thư ký)
 • Nguyễn Viết Kính
 • Nguyễn Khắc Hải
 • Phạm Thanh Bình
 • Trần Quang Uy
 • Trần Ngọc Toàn
 • Dương Quốc Thao
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Đại lượng và đơn vị - Phần 2: Toán học
 • Đại lượng và đơn vị - Phần 3: Không gian và thời gian
 • Đại lượng và đơn vị - Phần 4: Cơ học 
 • Đại lượng và đơn vị - Phần 5: Nhiệt động lực học 
 • Đại lượng và đơn vị - Phần 7: Ánh sáng 
 • Đại lượng và đơn vị - Phần 9: Hóa lý và vật lý phân tử 
 • Đại lượng và đơn vị - Phần 10: Nguyên tử và vật lý hạt nhân
 • Đại lượng và đơn vị - Phần 11: Số đặc trưng
 • Đại lượng và đơn vị - Phần 12: Vật lý chất rắn