TCVN/TC 142 - Thiết bị làm sạch không khí và các khí khác

Số hiệu
TCVN/TC 142
Tên Ban kỹ thuật
Thiết bị làm sạch không khí và các khí khác
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO 142 - ISO 142

Phạm vi
Thiết bị làm sạch không khí và các khí khác
Liên hệ

Nguyễn Thị Trang, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 6 - Môi trường

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 4191 - Email: nguyenthitrang5382@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Bá Toại (Trưởng ban)
 • Nguyễn Thị Trang (Thư ký)
 • Lý Thị Phương Trang
 • Nguyễn Đức Lợi
 • Nguyễn Duy Bảo
 • Nguyễn Đình Thái
 • Lê Xuân Quý
 • Nguyễn Quốc Tuấn
 • Thái Minh Sơn
 • Trần Văn Học
 • Đặng Viết Lâm
 • Trần Văn Học
 • Thái Minh Sơn
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Bộ lọc không khí cho hệ thống thông gió chung – Phần 3: Xác định hiệu suất phân tích trọng lượng và điện trở dòng khí so với khối lượng của bụi thử thu được
 • Bộ lọc không khí cho hệ thống thông gió chung – Phần 1: Yêu cầu, quy định kỹ thuật và hệ thống phân loại dựa trên hiệu suất vật liệu hạt ePM
 • Bộ lọc không khí cho hệ thống thông gió chung – Phần 2: Phép đo hiệu suất phân đoạn và điện trở dòng khí
 • Bộ lọc không khí cho hệ thống thông gió chung – Phần 4: Phương pháp ổn định để xác định hiệu suất thử nhỏ nhất
FB Chat.txt