TCVN/TC 85/SC 2 - Bảo vệ bức xạ

Số hiệu
TCVN/TC 85/SC 2
Tên Ban kỹ thuật
Bảo vệ bức xạ
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 85/SC 2 - Radiological protection

Phạm vi
Bảo vệ bức xạ
Liên hệ

Lê Thị Thanh Ngọc, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 6 - Môi trường

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 4191 - Email: lethithanhngoc@yahoo.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Lê Quang Hiệp (Trưởng ban)
 • Lê Thị Thanh Ngọc (Thư ký)
 • Hoàng Thủy Hồ
 • Lại Tiến Thịnh
 • Vương Thu Bắc
 • Nguyễn Văn Nam
 • Lê Huy Hàm
 • Bùi Thanh Tâm
 • Bùi Công Toàn
 • Đặng Quang Thiệu
 • Lê Ngọc Hà
 • Trần Ngọc Toàn
 • Tào Xuân Khánh
 • Nguyễn Văn Nam
 • Lê Huy Hàm
 • Bùi Thanh Tâm
 • Bùi Công Toàn
 • Đặng Quang Thiệu
 • Lê Ngọc Hà
 • Trần Ngọc Toàn
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Đo hoạt độ phóng xạ - Đo và Đánh giá nhiễm xạ bề mặt. Phần 1: Nguyên tắc chung
 • Đo hoạt độ phóng xạ - Đo và Đánh giá nhiễm xạ bề mặt. Phần 2: Phương pháp thử sử dụng mẫu khăn.
 • Đo hoạt độ phóng xạ - Đo và Đánh giá nhiễm xạ bề mặt. Phần 3: Hiệu chuẩn thiết bị
 • Thực hành đo liều trong xử lý bức xạ
FB Chat.txt