TCVN/TC 85/SC 1 - An toàn hạt nhân

Số hiệu
TCVN/TC 85/SC 1
Tên Ban kỹ thuật
An toàn hạt nhân
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Xây dựng các TCVN thuộc phạm vi an toàn hạt nhân
Liên hệ

Lê Thị Thanh Ngọc, Trưởng phòng

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 6 - Môi trường

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 4191  -  Email:  lethithanhngoc@yahoo.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Lê Chí Dũng (Trưởng ban)
 • Nguyễn An Trung (Thư ký)
 • Trần Chí Thành
 • Nguyễn Chỉ Sáng
 • Nguyễn Hào Quang
 • Nguyễn Bá Tiến
 • Nguyễn Nữ Hoài Vi
 • Dương Quốc Hùng
 • Nguyễn Hồng Phương
 • Trần Tân Văn
 • Nguyễn Đại Minh
 • Phan Minh Tuấn
 • Lưu Nam Hải
 • Đoàn Thế Vinh
 • Trần Thị Trang
 • Lê Đại Diễn
 • Nguyễn Thị Yên Ninh
 • Tạ Hoài Nam
Danh sách dự thảo đang thực hiện