TCVN/TC 01 - Vấn đề chung về tiêu chuẩn hóa

Số hiệu
TCVN/TC 01
Tên Ban kỹ thuật
Vấn đề chung về tiêu chuẩn hóa
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TMBG - Technical Management Board - groups

Phạm vi
Hoạt động trong lĩnh vực chung về tiêu chuẩn hóa
Liên hệ

Bùi Ngọc Bích, Thư ký

Phòng Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Chất lượng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.37567 110  -  Email: buingocbich@vsqi.gov.vn

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Vũ Văn Diện (Trưởng ban)
  • Bùi Ngọc Bích (Thư ký)
  • Nguyễn Minh Bằng
  • Lê Thị Thúy Sâm
  • Nguyễn Thị Mai Hương
  • Phan Minh Hải
  • Trần Ngọc Dũng
  • Trần Thị Thu Hà
  • Phùng Quang Minh
Danh sách dự thảo đang thực hiện