TCVN/TC 63 - Dụng cụ chứa bằng thủy tinh

Số hiệu
TCVN/TC 63
Tên Ban kỹ thuật
Dụng cụ chứa bằng thủy tinh
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 63 - Glass containers

Phạm vi
Dụng cụ chứa bằng thủy tinh
Liên hệ

Đỗ Thị Thu Hiền, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 5 - Sản phẩm tiêu dùng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 462  -  Email:  hientcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Phan Minh Hải (Trưởng ban)
 • Đỗ Thị Thu Hiền (Thư ký)
 • Phạm Thị Duyên
 • Nguyễn Ngọc Ảnh
 • Trần Hồng Lâm
 • Nguyễn Tùng Anh
 • Vũ Đức Ân
 • Dương Tuấn Hưng
 • Vũ Đình Hoàng
 • Nguyễn Huy Tùng
 • Đỗ Văn Thích
Danh sách dự thảo đang thực hiện