TCVN/TC 48 - Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh

Số hiệu
TCVN/TC 48
Tên Ban kỹ thuật
Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 48 - Laboratory equipment

Phạm vi
Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh
Liên hệ

Đỗ Thị Thu Hiền, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 5 - Sản phẩm tiêu dùng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 462  -  Email:  hientcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Phan Minh Hải (Trưởng ban)
 • Đỗ Thị Thu Hiền (Thư ký)
 • Ngô Huy Thành
 • Phạm Thị Duyên
 • Chu Văn Giáp
 • Nguyễn Ngọc Ảnh
 • Nguyễn Anh Dũng
 • Trần Hồng Lâm
 • Bùi Thu Hương
 • Trần Thị Hiên
 • Nguyễn Tùng Anh
Danh sách dự thảo đang thực hiện
FB Chat.txt