TCVN/TC 38 - Vật liệu dệt

Số hiệu
TCVN/TC 38
Tên Ban kỹ thuật
Vật liệu dệt
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 38 - Textiles

Phạm vi
Vật liệu dệt
Liên hệ

Nguyễn Thị Thu Thủy, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 5 - Sản phẩm tiêu dùng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 462  -  Email:  thuytcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Phạm Hồng (Trưởng ban)
 • Nguyễn Thị Thu Thủy (Thư ký)
 • Phạm Thúy Hằng
 • Bùi Văn Huấn
 • Trần Minh Nam
 • Trần Minh
 • Bùi Thị Thái Nam
 • Đặng Phương Dung
 • Nguyễn Thanh Ngân
 • Nguyễn Đức Hùng
 • Phan Xuân Sơn
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Vật liệu dệt – Phương pháp xác định các amin thơm chuyển hóa từ các chất màu azo – Phần 3: Phát hiện việc sử dụng một số chất màu azo có thể giải phóng ra 4-aminoazobenzen
 • Vật liệu dệt – Phương pháp xác định các amin thơm chuyển hóa từ các chất màu azo – Phần 1: Phát hiện việc sử dụng một số chất màu azo bằng cách chiết và không cần chiết xơ
 • Vật liệu dệt – Phương pháp xác định độ bền màu – Phần Z09: Xác định độ hòa tan của thuốc nhuộm trong nước lạnh
 • Vật liệu dệt – Phương pháp xác định độ bền màu – Phần X16: Độ bền màu với chà xát – Diện tích nhỏ
 • Vật liệu dệt – Phần 3: Quần áo dệt thoi và dệt kim
 • Vật liệu dệt – Xác định độ xoắn sau khi giặt – Phần 2: vải dệt thoi và vải dệt kim
 • Vật liệu dệt – Xác định độ xoắn sau khi giặt – Phần 1: Tỷ lệ phần trăm những thay đổi về độ xoắn của những sọc nổi trong quần áo dệt kim
 • Vật liệu dệt – Chuẩn bị, đánh dấu, đo mẫu thử và quần áo trong các phép thử xác định sự thay đổi kích thước