-

Số hiệu
Tên Ban kỹ thuật
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
  • Ngân Hàng Tmcp Đầu Tư & Phát Triển Vn (Bidv) (Trưởng ban)
Danh sách dự thảo đang thực hiện