TCVN/TC/F 17 - Thức ăn chăn nuôi

Số hiệu
TCVN/TC/F 17
Tên Ban kỹ thuật
Thức ăn chăn nuôi
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Tham gia các công tác xây dựng, góp ý các TCVN và QCVN về Thức ăn chăn nuôi
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
 • Trần Quốc Việt (Trưởng ban)
 • Vũ Thị Thu Hiền (Thư ký)
 • Lê Thị Việt Hồng
 • Lê Thị Cúc
 • Tô Trịnh Bích Diệp
 • Trần Cao Sơn
 • Hoàng Ngọc Châu
 • Đỗ Văn Thích
 • Hoàng Sỹ Nam
 • Trần Thị Bích Ngọc
 • Nguyễn Thị Thúy Nghĩa
 • Chu Kỳ Sơn
 • Nguyễn Hoàng Hải
 • Phạm Thị Nhụ
 • Trần Phương Bắc
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng lysin, methionin và threonin trong premix và các chế phẩm axit amin Animal feeding stuffs – Determination of lysine, methionine and threonine in commercial amino acid products and premixtures
 • Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng tryptophan Animal feeding stuffs – Determination of tryptophan content.
 • Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng clorua hoà tan trong nước – Phần 1: Phương pháp chuẩn độ Animal feeding stuffs – Determination of water-soluble chlorides content – Part 1: Titrimetric method
 • Thức ăn chăn nuôi – Hướng dẫn chuẩn bị mẫu thử Animal feeding stuffs – Guidelines for sample preparation
 • Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng deoxynivalenol – Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao sử dụng detector UV và làm sạch bằng cột ái lực miễn nhiễm Animal feeding stuffs – Determination of deoxynivalenol in animal feed – HPLC method with UV detection and immunoaffinity column clean-up
 • Thức ăn chăn nuôi – Phân lập và định lượng Bacillus spp. giả định
 • Thức ăn chăn nuôi – Phân lập và định lượng Bifidobacterium spp.
 • Thức ăn chăn nuôi – Phân lập và định lượng Pediococcus spp.
 • Thức ăn chăn nuôi – Phân lập và định lượng Lactobacillus spp.
 • Thức ăn chăn nuôi – Thức ăn hỗn hợp cho lợn
 • Thức ăn chăn nuôi – Thức ăn hỗn hợp cho gà
 • Thức ăn chăn nuôi – Thức ăn hỗn hợp cho vịt