TCVN/TC/F 9 - Đồ uống

Số hiệu
TCVN/TC/F 9
Tên Ban kỹ thuật
Đồ uống
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Tham gia các công tác xây dựng, góp ý các TCVN và QCVN về Đồ uống
Liên hệ

Lê Thành Hưng, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 4 - Nông nghiệp, thực phẩm

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 4605  -  Email:  hungda18@gmai.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Hoàng Đình Hoà (Trưởng ban)
 • Lê Thành Hưng (Thư ký)
 • Lê Thị Việt Hồng
 • Nguyễn Thị Lan
 • Đào Thị Mai Phương
 • Trần Thị Lan Hương
 • Phạm Trung Kiên
 • Đặng Hồng Ánh
 • Lê Thị Hồng Hảo
 • Trần Thị Thùy Linh
 • Trần Việt Cường
 • Tạ Thị Thu Mai
 • Vũ Hậu
 • Nguyễn Thị Hồng Minh
 • Nguyễn Thị Tuyết Vân
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Bia – Xác định hàm lượng nitơ tổng số bằng phương pháp Kjeldahl
 • Bia – Xác định hàm lượng nitơ amin tự do bằng phương pháp quang phổ
 • Bia – Xác định hàm lượng polyphenol tổng số bằng phương pháp quang phổ
 • Bia – Xác định hàm lượng flavanoid bằng phương pháp quang phổ
 • Bia – Xác định pH
 • Bia – Xác định hàm lượng clorua bằng phương pháp đo độ dẫn
 • Bia – Xác định hàm lượng nitơ tổng số bằng phương pháp Dumas
 • Đồ uống không cồn