TCVN/TC/F 3/SC 1 - Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

Số hiệu
TCVN/TC/F 3/SC 1
Tên Ban kỹ thuật
Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ
Liên hệ

Lê Thành Hưng, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 4 - Nông nghiệp, thực phẩm

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 4605  -  Email:  hungda18@gmai.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Vũ Hồng Sơn (Trưởng ban)
 • Lê Thành Hưng (Thư ký)
 • Nguyễn Thị Lan
 • Đoàn Văn Lư
 • Đào Trọng Hiếu
 • Nguyễn Thị Phương Thao
 • Lã Văn Thảo
 • Trần Thị Tuyết Lan
 • Vũ Hoàng Minh
 • Nguyễn Thị Cẩm Tú
 • Đào Quang Trung
 • Từ Thị Tuyết Nhung
 • Thái Hương
 • Bùi Thị Thu Hoài
 • Nguyễn Đức Trung
 • Đỗ Quốc Thịnh
 • Đỗ Thị Tuyết
 • Lê Thanh Hùng
 • Nguyễn Quang Hạnh
 • Lều Nguyệt Ánh
 • Lê Thị Phương Thảo
Danh sách dự thảo đang thực hiện
FB Chat.txt