TCVN/TC/F 1 - Ngũ cốc và đậu đỗ

Số hiệu
TCVN/TC/F 1
Tên Ban kỹ thuật
Ngũ cốc và đậu đỗ
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISOTC 34/SC 4CEREALSANDPULSES - ISOTC 34/SC 4Cerealsandpulses

Phạm vi
Tham gia các công tác xây dựng, góp ý các TCVN và QCVN về lúa mì, ngũ cốc và đậu đỗ
Liên hệ

Nguyễn Minh Phương, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 4 - Nông nghiệp, thực phẩm

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 4605  -  Email:  phuongnamduong@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Duy Lâm (Trưởng ban)
 • Nguyễn Minh Phương (Thư ký)
 • Lê Thị Việt Hồng
 • Nguyễn Thị Thanh Thủy
 • Trịnh Thị Kim Vân
 • Đỗ Trọng Hưng
 • Vũ Thị Trang
 • Lương Hồng Nga
 • Dương Minh Tú
 • Nguyễn Mạnh Hiểu
 • Lê Văn Dược
 • Lê Thị Cúc
 • Tô Trịnh Bích Diệp
 • Trần Thị Hưởng
 • Nguyễn Đức Doan
 • Đỗ Văn Thích
Danh sách dự thảo đang thực hiện