TCVN/TC 210/SC 2 - Trang thiết bị y tế

Số hiệu
TCVN/TC 210/SC 2
Tên Ban kỹ thuật
Trang thiết bị y tế
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn Trang thiết bị y tế
Liên hệ

Đoàn Bích Nga, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 3 - Hóa chất, dầu khí, khoáng sản, xây dựng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 467  -  Email: ngadb@yahoo.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Cao Thị Vân Điểm (Trưởng ban)
  • Đoàn Bích Nga (Thư ký)
  • Phạm Đức Hiền
  • Lê Thanh Hải
  • Đỗ Đức Chi
  • Nguyễn Minh Hải
  • Hà Đắc Biên
  • Bùi Sỹ Việt
  • Bùi Hoàng Mai
Danh sách dự thảo đang thực hiện