TCVN/TC 134 - Phân bón

Số hiệu
TCVN/TC 134
Tên Ban kỹ thuật
Phân bón
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 134 - Fertilizers, soil conditioners and beneficial substances

Phạm vi
Hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Phân bón
Liên hệ

Trần Thị Thanh Xuân, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 3 - Hóa chất, dầu khí, khoáng sản, xây dựng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 467  -  Email: xuantcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Nguyễn Xuân Lãng (Trưởng ban)
  • Trần Thị Thanh Xuân (Thư ký)
  • Vũ Thị Trâm
  • Nguyễn Văn Chiến
  • TRƯƠNG HỢP TÁC
  • Nguyễn Thị Minh Phương
  • Nguyễn Ngọc Châm
  • Nguyễn Hữu Thành
  • Phạm Ngọc Lý
Danh sách dự thảo đang thực hiện