TCVN/TC 106/SC 7 - Sản phẩm vệ sinh răng miệng

Số hiệu
TCVN/TC 106/SC 7
Tên Ban kỹ thuật
Sản phẩm vệ sinh răng miệng
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 106/SC 7 - Oral care products

Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn Sản phẩm vệ sinh răng miệng
Liên hệ

Trần Thị Thanh Xuân, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 3 - Hóa chất, dầu khí, khoáng sản, xây dựng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 467  -  Email: xuantcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Nguyễn Xuân Lãng (Trưởng ban)
  • Trần Thị Thanh Xuân (Thư ký)
  • Nguyễn Hoàng Mai
  • Lê Thị Việt Hồng
  • Phạm Thị Kim Hoa
  • Lục Thị Thu Hằng
  • Nguyễn Xuân Tiến
Danh sách dự thảo đang thực hiện
FB Chat.txt