TCVN/TC 106 - Nha khoa

Số hiệu
TCVN/TC 106
Tên Ban kỹ thuật
Nha khoa
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 106 - Dentistry

Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn Nha khoa
Liên hệ

Trần Thị Thanh Xuân, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 3 - Hóa chất, dầu khí, khoáng sản, xây dựng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 467  -  Email: xuantcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Trịnh Đình Hải (Trưởng ban)
  • Trần Thị Thanh Xuân (Thư ký)
  • Trần Thị Thái Hà
  • Phạm Thị Kim Hoa
  • Cao Thị Vân Điểm
  • Phạm Đức Hiền
  • Nguyễn Xuân Bình
Danh sách dự thảo đang thực hiện