TCVN/TC 98/SC 4 - Cơ sở thiết kế công trình xăng dầu - dầu khí

Số hiệu
TCVN/TC 98/SC 4
Tên Ban kỹ thuật
Cơ sở thiết kế công trình xăng dầu - dầu khí
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực xây dựng các công trình xăng dầu, dầu khí và các công trình khác có liên quan.
Liên hệ

Trần Văn Hòa, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 3 - Hóa chất, dầu khí, khoáng sản, xây dựng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 467  -  Email: hoatcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Trần Văn Thịnh (Trưởng ban)
  • Trần Văn Hòa (Thư ký)
  • Nguyễn Đức Thắng
  • Nguyễn Hữu Dũng
  • Đặng Hải Dũng
  • Doãn Anh Vũ
  • Đỗ Hữu Tạo
Danh sách dự thảo đang thực hiện