Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 901 - 920 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
901IEC/TC 1TerminologyChưa xác định
902ISO/TC 61/SC 1TerminologyChưa xác định
903ISO/TC 96/SC 2TerminologyChưa xác định
904ISO/TC 106/SC 3TerminologyChưa xác định
905ISO/TC 147/SC 1TerminologyChưa xác định
906ISO/TC 201/SC 1TerminologyChưa xác định
907ISO/TC 202/SC 1TerminologyChưa xác định
908ISO/TC 59/SC 2Terminology and harmonization of languagesChưa xác định
909ISO/TC 121/SC 4Terminology and semanticsChưa xác định
910ISO/TC 98/SC 1Terminology and symbolsChưa xác định
911ISO/TC 37/SC 2Terminology workflow and language codingChưa xác định
912ISO/TC 127/SC 4Terminology, commercial nomenclature, classification and ratingsChưa xác định
913ISO/TC 123/SC 6Terms and common itemsChưa xác định
914ISO/TC 163/SC 1Test and measurement methodsChưa xác định
915ISO/TC 39/SC 2Test conditions for metal cutting machine toolsChưa xác định
916ISO/TC 96/SC 4Test methods Chưa xác định
917ISO/TC 179/SC 3Test methods [STANDBY]Chưa xác định
918ISO/TC 6/SC 2Test methods and quality specifications for paper and boardChưa xác định
919ISO/TC 71/SC 1Test methods for concreteChưa xác định
920ISO/TC 127/SC 1Test methods relating to safety and machine performanceChưa xác định
FB Chat.txt