Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 81 - 100 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
81ISO/TC 38/SC 1Tests for coloured textiles and colorantsChưa xác định
82ISO/TC 86/SC 4Testing and rating of refrigerant compressorsChưa xác định
83ISO/TC 86/SC 7Testing and rating of commercial refrigerated display cabinetsChưa xác định
84ISO/TC 86/SC 6Testing and rating of air-conditioners and heat pumpsChưa xác định
85ISO/TC 44/SC 5Testing and inspection of weldsChưa xác định
86ISO/TC 45/SC 2Testing and analysis

TCVN/TC 45

P - Thành viên chính thức
87ISO/TC 24/SC 8Test sieves, sieving and industrial screensChưa xác định
88ISO/TC 127/SC 1Test methods relating to safety and machine performanceChưa xác định
89ISO/TC 71/SC 1Test methods for concreteChưa xác định
90ISO/TC 6/SC 2Test methods and quality specifications for paper and boardChưa xác định
91ISO/TC 179/SC 3Test methods [STANDBY]Chưa xác định
92ISO/TC 96/SC 4Test methods Chưa xác định
93ISO/TC 39/SC 2Test conditions for metal cutting machine toolsChưa xác định
94ISO/TC 163/SC 1Test and measurement methodsChưa xác định
95ISO/TC 123/SC 6Terms and common itemsChưa xác định
96ISO/TC 127/SC 4Terminology, commercial nomenclature, classification and ratingsChưa xác định
97ISO/TC 37/SC 2Terminology workflow and language codingChưa xác định
98ISO/TC 98/SC 1Terminology and symbolsChưa xác định
99ISO/TC 121/SC 4Terminology and semanticsChưa xác định
100ISO/TC 59/SC 2Terminology and harmonization of languagesChưa xác định