Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 1001 - 1007 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
1001CCFACodex Committee on Food AdditivesChưa xác định
1002CCEXECExecutive Committee of the Codex Alimentarius CommissionChưa xác định
1003CCEUROFAO/WHO Coordinating Committee for EuropeChưa xác định
1004CCCPLCodex Committee on Cereals, Pulses and LegumesChưa xác định
1005CCCF Codex Committee on Contaminants in FoodsChưa xác định
1006CCASIAFAO/WHO Coordinating Committee for AsiaChưa xác định
1007CCAFRICAFAO/WHO Coordinating Committee for AfricaChưa xác định