Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 141 - 160 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
141IEC/SC 59FSurface cleaning appliancesChưa xác định
142ISO/TC 201Surface chemical analysis O - Thành viên quan sát
143ISO/TC 91Surface active agents

TCVN/TC 91

O - Thành viên quan sát
144ISO/TC 176/SC 3Supporting technologiesChưa xác định
145IEC/TC 90SuperconductivityChưa xác định
146ISO/TC 121/SC 8Suction devices for hospital and emergency care useChưa xác định
147IEC/TA 6Storage media, storage data structures, storage systems and equipmentChưa xác định
148ISO/TC 198Sterilization of health care products O - Thành viên quan sát
149IEC/CIS/SSteering CommitteeChưa xác định
150ISO/TC 17/SC 16Steels for the reinforcement and prestressing of concreteChưa xác định
151ISO/TC 17/SC 3Steels for structural purposesChưa xác định
152ISO/TC 167/SC 1Steel: Material and design [STANDBY]Chưa xác định
153ISO/TC 167/SC 2Steel: Fabrication and erection [STANDBY]Chưa xác định
154ISO/TC 105Steel wire ropesO - Thành viên quan sát
155ISO/TC 17/SC 17Steel wire rod and wire productsChưa xác định
156ISO/TC 5/SC 1Steel tubesChưa xác định
157ISO/TC 17/SC 10Steel for pressure purposesChưa xác định
158ISO/TC 17/SC 11Steel castingsChưa xác định
159ISO/TC 167Steel and aluminium structures O - Thành viên quan sát
160ISO/TC 17SteelO - Thành viên quan sát