Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 121 - 140 trong số 1006

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
121IEC/SC 61HSafety of electrically-operated farm appliancesChưa xác định
122IEC/SC 61JElectrical motor-operated cleaning appliances for commercial useChưa xác định
123IEC/SC 62ACommon aspects of electrical equipment used in medical practiceChưa xác định
124IEC/SC 62BDiagnostic imaging equipmentChưa xác định
125IEC/SC 62CEquipment for radiotherapy, nuclear medicine and radiation dosimetryChưa xác định
126IEC/SC 62DElectromedical equipmentChưa xác định
127IEC/SC 65ASystem aspectsChưa xác định
128IEC/SC 65BMeasurement and control devicesChưa xác định
129IEC/SC 65CIndustrial networksChưa xác định
130IEC/SC 65EDevices and integration in enterprise systemsChưa xác định
131IEC/SC 77AEMC - Low frequency phenomenaChưa xác định
132IEC/SC 77BHigh frequency phenomenaChưa xác định
133IEC/SC 77CHigh power transient phenomenaChưa xác định
134IEC/SC 86AFibres and cablesChưa xác định
135IEC/SC 86BFibre optic interconnecting devices and passive componentsChưa xác định
136IEC/SC 86CFibre optic systems and active devicesChưa xác định
137IEC/SC 121ALow-voltage switchgear and controlgearChưa xác định
138IEC/SC 121BLow-voltage switchgear and controlgear assembliesChưa xác định
139IEC/SYC AALActive Assisted LivingChưa xác định
140IEC/SYC LVDCLow Voltage Direct Current and Low Voltage Direct Current for Electricity AccessChưa xác định