Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 101 - 120 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
101IEC/SC 77AEMC - Low frequency phenomenaChưa xác định
102IEC/SC 77BHigh frequency phenomenaChưa xác định
103IEC/SC 77CHigh power transient phenomenaChưa xác định
104IEC/SC 86AFibres and cablesChưa xác định
105IEC/SC 86BFibre optic interconnecting devices and passive componentsChưa xác định
106IEC/SC 86CFibre optic systems and active devicesChưa xác định
107IEC/SC 121ALow-voltage switchgear and controlgearChưa xác định
108IEC/SC 121BLow-voltage switchgear and controlgear assembliesChưa xác định
109IEC/SYC AALActive Assisted LivingChưa xác định
110IEC/SYC LVDCLow Voltage Direct Current and Low Voltage Direct Current for Electricity AccessChưa xác định
111IEC/SYC SMART CITIESElectrotechnical aspects of Smart CitiesChưa xác định
112IEC/SYC SMART ENERGYSmart EnergyChưa xác định
113IEC/TA 1Terminals for audio, video and data services and contentsChưa xác định
114IEC/TA 2Colour measurement and managementChưa xác định
115IEC/TA 4Digital system interfaces and protocolsChưa xác định
116IEC/TA 5Cable networks for television signals, sound signals and interactive servicesChưa xác định
117IEC/TA 6Storage media, storage data structures, storage systems and equipmentChưa xác định
118IEC/TA 8Multimedia home systems and applications for end-user networkChưa xác định
119IEC/TA 10Multimedia e-publishing and e-book technologiesChưa xác định
120IEC/TA 11Quality for audio, video and multimedia systemsChưa xác định