Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 1001 - 1006 trong số 1006

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
1001CCEXECExecutive Committee of the Codex Alimentarius CommissionChưa xác định
1002CCEUROFAO/WHO Coordinating Committee for EuropeChưa xác định
1003CCCPLCodex Committee on Cereals, Pulses and LegumesChưa xác định
1004CCCF Codex Committee on Contaminants in FoodsChưa xác định
1005CCASIAFAO/WHO Coordinating Committee for AsiaChưa xác định
1006CCAFRICAFAO/WHO Coordinating Committee for AfricaChưa xác định