Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 81 - 100 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
81IEC/SC 59AElectric dishwashersChưa xác định
82IEC/SC 59CHeating appliancesChưa xác định
83IEC/SC 59DPerformance of household and similar electrical laundry appliancesChưa xác định
84IEC/SC 59FSurface cleaning appliancesChưa xác định
85IEC/SC 59KPerformance of household and similar electrical cooking appliancesChưa xác định
86IEC/SC 59LSmall household appliancesChưa xác định
87IEC/SC 59MPerformance of electrical household and similar cooling and freezing appliancesChưa xác định
88IEC/SC 61BSafety of microwave appliances for household and commercial useChưa xác định
89IEC/SC 61CSafety of refrigeration appliances for household and commercial useChưa xác định
90IEC/SC 61DAppliances for air-conditioning for household and similar purposesChưa xác định
91IEC/SC 61HSafety of electrically-operated farm appliancesChưa xác định
92IEC/SC 61JElectrical motor-operated cleaning appliances for commercial useChưa xác định
93IEC/SC 62ACommon aspects of electrical equipment used in medical practiceChưa xác định
94IEC/SC 62BDiagnostic imaging equipmentChưa xác định
95IEC/SC 62CEquipment for radiotherapy, nuclear medicine and radiation dosimetryChưa xác định
96IEC/SC 62DElectromedical equipmentChưa xác định
97IEC/SC 65ASystem aspectsChưa xác định
98IEC/SC 65BMeasurement and control devicesChưa xác định
99IEC/SC 65CIndustrial networksChưa xác định
100IEC/SC 65EDevices and integration in enterprise systemsChưa xác định
FB Chat.txt