Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 961 - 980 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
961ISO/TC 289Brand evaluation Chưa xác định
962ISO/TC 290Online reputation Chưa xác định
963ISO/TC 291Domestic gas cooking appliances Chưa xác định
964ISO/TC 292Security and resilience Chưa xác định
965ISO/TC 293Feed machinery Chưa xác định
966ISO/TC 296Bamboo and rattan Chưa xác định
967ISO/TC 297Waste management, recycling and road operation service Chưa xác định
968ISO/TC 298Rare earth Chưa xác định
969ISO/TC 299Robotics Chưa xác định
970ISO/TC 300Solid Recovered Fuels Chưa xác định
971ISO/TC 301Energy management and energy savings Chưa xác định
972ISO/TC 304Healthcare organization management Chưa xác định
973ISO/TC 306Foundry machinery Chưa xác định
974ISO/TC 307Blockchain and distributed ledger technologies Chưa xác định
975ISO/TC 309Governance of organizations Chưa xác định
976ISO/TC 312Excellence in service Chưa xác định
977ISO/TC 313Packaging machinery Chưa xác định
978ISO/TC 314Ageing societiesChưa xác định
979ISO/TC 323ISO/TC 323
980ISO/TMBGTechnical Management Board - groups

TCVN/TC 01

P - Thành viên chính thức