Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 941 - 960 trong số 1006

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
941IEC/SC 34ALampsChưa xác định
942IEC/SC 34BLamp caps and holdersChưa xác định
943IEC/SC 34CAuxiliaries for lampsChưa xác định
944IEC/SC 34DLuminairesChưa xác định
945IEC/SC 32AHigh-voltage fusesChưa xác định
946IEC/SC 32BLow-voltage fusesChưa xác định
947IEC/SC 32C Miniature fusesChưa xác định
948IEC/SC 31GIntrinsically-safe apparatusChưa xác định
949IEC/SC 31JClassification of hazardous areas and installation requirementsChưa xác định
950IEC/SC 31MNon-electrical equipment and protective systems for explosive atmospheresChưa xác định
951IEC/SC 23ACable management systemsChưa xác định
952IEC/SC 23BPlugs, socket-outlets and switchesChưa xác định
953IEC/SC 23ECircuit-breakers and similar equipment for household useChưa xác định
954IEC/SC 23GAppliance couplersChưa xác định
955IEC/SC 23HPlugs, Socket-outlets and Couplers for industrial and similar applications, and for Electric VehiclesChưa xác định
956IEC/SC 23JSwitches for appliancesChưa xác định
957IEC/SC 23KElectrical Energy Efficiency productsChưa xác định
958IEC/SC 22EStabilized power suppliesChưa xác định
959IEC/SC 22FPower electronics for electrical transmission and distribution systemsChưa xác định
960IEC/SC 22GAdjustable speed electric drive systems incorporating semiconductor power convertersChưa xác định