Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 901 - 920 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
901ISO/TC 190/SC 7Impact assessmentChưa xác định
902ISO/TC 193/SC 1Analysis of natural gasChưa xác định
903ISO/TC 193/SC 3Upstream areaChưa xác định
904ISO/TC 194/SC 1Tissue product safetyChưa xác định
905ISO/TC 195/SC 1Machinery and equipment for concrete workChưa xác định
906ISO/TC 195/SC 2Road operation machineryChưa xác định
907ISO/TC 201/SC 1TerminologyChưa xác định
908ISO/TC 201/SC 2General proceduresChưa xác định
909ISO/TC 201/SC 3Data management and treatmentChưa xác định
910ISO/TC 201/SC 4Depth profilingChưa xác định
911ISO/TC 201/SC 6Secondary ion mass spectrometryChưa xác định
912ISO/TC 201/SC 7Electron spectroscopiesChưa xác định
913ISO/TC 201/SC 8Glow discharge spectroscopyChưa xác định
914ISO/TC 201/SC 9Scanning probe microscopyChưa xác định
915ISO/TC 201/SC 10X-ray Reflectometry (XRR) and X-ray Fluorescence (XRF) AnalysisChưa xác định
916ISO/TC 202/SC 1TerminologyChưa xác định
917ISO/TC 202/SC 2Electron probe microanalysisChưa xác định
918ISO/TC 202/SC 3Analytical electron microscopyChưa xác định
919ISO/TC 202/SC 4Scanning electron microscopy (SEM)Chưa xác định
920ISO/TC 218Timber Chưa xác định