Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 841 - 860 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
841ISO/TC 227Springs Chưa xác định
842IEC/SC 22EStabilized power suppliesChưa xác định
843ISO/TC 20/SC 6Standard atmosphereChưa xác định
844IEC/TC 123Standardization of the management of assets in power systemsChưa xác định
845ISO/TC 93Starch (including derivatives and by-products)O - Thành viên quan sát
846ISO/TC 146/SC 1Stationary source emissionsChưa xác định
847IEC/TC 5Steam turbinesChưa xác định
848ISO/TC 17SteelO - Thành viên quan sát
849ISO/TC 167Steel and aluminium structures O - Thành viên quan sát
850ISO/TC 17/SC 11Steel castingsChưa xác định
851ISO/TC 17/SC 10Steel for pressure purposesChưa xác định
852ISO/TC 5/SC 1Steel tubesChưa xác định
853ISO/TC 17/SC 17Steel wire rod and wire productsChưa xác định
854ISO/TC 105Steel wire ropesO - Thành viên quan sát
855ISO/TC 167/SC 2Steel: Fabrication and erection [STANDBY]Chưa xác định
856ISO/TC 167/SC 1Steel: Material and design [STANDBY]Chưa xác định
857ISO/TC 17/SC 3Steels for structural purposesChưa xác định
858ISO/TC 17/SC 16Steels for the reinforcement and prestressing of concreteChưa xác định
859IEC/CIS/SSteering CommitteeChưa xác định
860ISO/TC 198Sterilization of health care products O - Thành viên quan sát
FB Chat.txt