Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 821 - 840 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
821ISO/TC 135/SC 5Radiographic testingChưa xác định
822ISO/TC 135/SC 6Leak testingChưa xác định
823ISO/TC 135/SC 7Personnel qualificationChưa xác định
824ISO/TC 135/SC 8Thermographic testingChưa xác định
825ISO/TC 135/SC 9Acoustic emission testingChưa xác định
826ISO/TC 138/SC 1Plastics pipes and fittings for soil, waste and drainage (including land drainage)Chưa xác định
827ISO/TC 138/SC 2Plastics pipes and fittings for water suppliesChưa xác định
828ISO/TC 138/SC 3Plastics pipes and fittings for industrial applicationsChưa xác định
829ISO/TC 138/SC 4Plastics pipes and fittings for the supply of gaseous fuelsChưa xác định
830ISO/TC 138/SC 5General properties of pipes, fittings and valves of plastic materials and their accessories -- Test methods and basic specificationsChưa xác định
831ISO/TC 138/SC 6Reinforced plastics pipes and fittings for all applicationsChưa xác định
832ISO/TC 138/SC 7Valves and auxiliary equipment of plastics materialsChưa xác định
833ISO/TC 138/SC 8Rehabilitation of pipeline systemsChưa xác định
834ISO/TC 145/SC 1Public information symbolsChưa xác định
835ISO/TC 145/SC 2Safety identification, signs, shapes, symbols and coloursChưa xác định
836ISO/TC 145/SC 3Graphical symbols for use on equipmentChưa xác định
837ISO/TC 146/SC 1Stationary source emissionsChưa xác định
838ISO/TC 146/SC 2Workplace atmospheresChưa xác định
839ISO/TC 146/SC 3Ambient atmospheresChưa xác định
840ISO/TC 146/SC 4General aspectsChưa xác định
FB Chat.txt