Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 801 - 820 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
801ISO/TC 123/SC 8Calculation methods for plain bearings and their applicationsChưa xác định
802ISO/TC 126/SC 1Physical and dimensional testsChưa xác định
803ISO/TC 126/SC 2Leaf tobaccoChưa xác định
804ISO/TC 126/SC 3Vape and vapour productsChưa xác định
805ISO/TC 127/SC 1Test methods relating to safety and machine performanceChưa xác định
806ISO/TC 127/SC 2Safety, ergonomics and general requirementsChưa xác định
807ISO/TC 127/SC 3Machine characteristics, electrical and electronic systems, operation and maintenanceChưa xác định
808ISO/TC 127/SC 4Terminology, commercial nomenclature, classification and ratingsChưa xác định
809ISO/TC 131/SC 1Symbols, terminology and classificationsChưa xác định
810ISO/TC 131/SC 2Pumps, motors and integral transmissions [STANDBY]Chưa xác định
811ISO/TC 131/SC 3CylindersChưa xác định
812ISO/TC 131/SC 4Connectors and similar products and componentsChưa xác định
813ISO/TC 131/SC 5Control products and componentsChưa xác định
814ISO/TC 131/SC 6Contamination controlChưa xác định
815ISO/TC 131/SC 7Sealing devicesChưa xác định
816ISO/TC 131/SC 8Product testingChưa xác định
817ISO/TC 131/SC 9Installations and systemsChưa xác định
818ISO/TC 135/SC 2Surface methodsChưa xác định
819ISO/TC 135/SC 3Ultrasonic testingChưa xác định
820ISO/TC 135/SC 4Eddy current testingChưa xác định
FB Chat.txt