Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 781 - 800 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
781ISO/TC 102/SC 1SamplingChưa xác định
782ISO/TC 190/SC 2SamplingChưa xác định
783ISO/TC 147/SC 6Sampling (general methods)Chưa xác định
784ISO/TC 119/SC 4Sampling and testing methods for hardmetalsChưa xác định
785ISO/TC 119/SC 2Sampling and testing methods for powders (including powders for hardmetals)Chưa xác định
786ISO/TC 119/SC 3Sampling and testing methods for sintered metal materials (excluding hardmetals)Chưa xác định
787ISO/TC 202/SC 4Scanning electron microscopy (SEM)Chưa xác định
788ISO/TC 201/SC 9Scanning probe microscopyChưa xác định
789ISO/TC 59/SC 8SealantsChưa xác định
790ISO/TC 131/SC 7Sealing devicesChưa xác định
791IEC/TC 21Secondary cells and batteriesChưa xác định
792IEC/SC 21ASecondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytesChưa xác định
793IEC/TC 21ASecondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytesChưa xác định
794ISO/TC 201/SC 6Secondary ion mass spectrometryChưa xác định
795ISO/TC 292Security and resilience Chưa xác định
796ISO/TC 113/SC 6Sediment transportChưa xác định
797ISO/TC 96/SC 3Selection of ropesChưa xác định
798IEC/TC 47Semiconductor devicesChưa xác định
799IEC/SC 47DSemiconductor devices packagingChưa xác định
800ISO/TC 34/SC 12Sensory analysisChưa xác định