Tiêu chuẩn quốc gia

Số hiệu

Standard Number

TCVN 8389-1:2010
Năm ban hành 2010

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng việt

Title in Vietnamese

Khẩu trang y tế - Phần 1 : Khẩu trang y tế thông thường
Tên tiếng anh

Title in English

Medical face mask - Part 1: Normal medical face mask.
Chỉ số phân loại

By field

11.040 - Thiết bị y tế
Số trang

Page

8
Giá: 50,000 VNĐ

Price

Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng cho khẩu trang y tế (đã tiệt khuẩn và không tiệt khuẩn) sử dụng trong các cơ sở y tế.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 3154:1979, Phương tiện bảo vệ cá nhân-Phương pháp xác định thị trường (trường nhìn)
TCVN 7312:2003, Phương tiện cá nhân bảo vệ cơ quan hô hấp – Khẩu trang có tấm lọc bụi
Quyết định công bố

Decision number

1510/QĐ-BKHCN 10-08-2010
Cơ quan biên soạn

Compilation agency