Tra cứu Tiêu chuẩn Quốc gia

Standard number

Title

Equivalent to

Validation Status

Year

đến/to

By field

 

Decision number

Số bản ghi

Number of records

Sắp xếp

Sort


Tìm thấy 125 kết quả.

Searching result

1

TCVN 8671:2011

Máy điều trị từ trường tần số thấp. Thông số xung điện

Low frequency magnetherapy equipment. Electrical pulse parameters

2

TCVN 8672:2011

Máy điều trị điện tần số thấp. Thông số xung điện.

Low frequency electrotherapy equipment. Electrical pulse parameters

3

TCVN 7181:2002

Bàn tiểu phẫu

Minor operating table

4

TCVN 7182:2002

Đèn mổ. Yêu cầu kỹ thuật

Surgery lights. Specifications

5

TCVN 7008:2002

Thiết bị điện y tế. Yêu cầu riêng về an toàn của nguồn cung cấp y tế

Medical electrical equipment. Particular requirements for safety of medical supply units

6

TCVN 7004:2002

Máy điện châm

Acupuncture apparatus

7

TCVN 6794:2001

Băng bó bột thạch cao

Plaster of paris bandages

8

TCVN 7303-2-30:2010

Thiết bị điện y tế. Phần 2-30: Yêu cầu riêng về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu của máy đo huyết áp tự động không xâm nhập

Medical electrical equipment. Part 2-30: Particular requirements for the basic safety and essential performance of automated non-invasive sphygmomanometers

9

TCVN 7184-2:2002

Máy hút y tế. Phần 2: Máy hút thủ công

Medical suction equipment. Part 2: Manually powered suction equipment

10

TCVN 7009-3:2002

Tín hiệu báo động trong chăm sóc gây mê và hô hấp. Phần 3: Hướng dẫn ứng dụng các báo động

Anaesthesia and respiratory care alarm signals. Part 3: Guidance on application of alarms

11

TCVN 7009-2:2002

Tín hiệu báo động trong chăm sóc gây mê và hô hấp. Phần 2: Tín hiệu báo động bằng âm thanh

Anaesthesia and respiratory care alarm signals. Part 2: Auditory alarm signals

12

TCVN 8296:2009

Quang học nhãn khoa. Gọng kính mắt. Hệ thống đo và thuật ngữ

Ophthalmic optics. Spectacle frames. Measuring system and terminology

13

TCVN 7010-3:2002

Máy thở dùng trong y tế. Phần 3: Yêu cầu đặc thù đối với máy thở dùng cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân

Lung ventilators for medical use. Part 3: Particular requirements for emergency and transport ventilators.

14

TCVN 7303-1:2009

Thiết bị điện y tế. Phần 1: Yêu cầu chung về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu

Medical electrical equipment. Part 1: General requirements for basic safety and essential performance

15

TCVN 7333:2003

Vật cấy ghép trong phẫu thuật. Xương xốp cacbon

Implants for surgery. Biomedical porous carbon bone

16

TCVN 7010-2:2002

Máy thở dùng trong y tế. Phần 2: Yêu cầu đặc thù đối với máy thở dùng tại nhà

Lung ventilators for medical use. Part 2: Particular requirements for home care ventilator

17

TCVN 6912:2001

Màng sinh học Chitin

Artificial skin chitin

18

TCVN 7010-1:2002

Máy thở dùng trong y tế. Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật

Lung ventilators for medical use. Part 1: Requirements

19

TCVN 7009-1:2002

Tín hiệu báo động trong chăm sóc gây mê và hô hấp. Phần 1: Tín hiệu báo động bằng hình ảnh

Anaesthesia and respiratory care alarm signals. Part 1: Visual alarm signals

20

TCVN 7390:2004

Túi đựng chất gây mê

Anaesthetic reservoir bags

Tổng số trang: 7