Tiêu chuẩn quốc gia

Số hiệu

Standard Number

TCVN 4732:2016
Năm ban hành 2016

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng việt

Title in Vietnamese

Đá ốp, lát tự nhiên
Tên tiếng anh

Title in English

Natural stone facing slabs
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại

By field

91.100.15 - Vật liệu khoáng sản và sản phẩm
Số trang

Page

14
Giá: 100,000 VNĐ

Price

Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các tấm đá được gia công từ đá khối thiên nhiên thuộc nhóm đá granit, đá thạch anh, đá hoa (đá marble), đá vôi, đá phiến và nhóm khác, dùng để ốp và lát các công trình xây dựng.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 6415-3:2005 (ISO 10545-3:1995), Gạch gốm ốp lát-Phương pháp thử-Phần 3:Xác định độ hút nước, độ xốp biểu kiến, khối lượng riêng tương đối và khối lượng thể tích do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
TCVN 6415-4:2005 (ISO 10545-4:1994), Gạch gốm ốp lát-Phương pháp thử-Phần 4:Xác định độ bền uốn và lực uốn gẫy do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
TCVN 2101:2008 (ISO 2813:1994), Sơn và vecni-Xác định độ bóng phản quang của màng sơn không chứa kim loại ở góc 20 độ, 60 độ và 85 độ
Quyết định công bố

Decision number

766/QĐ-BKHCN 06-04-2016
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng