Tiêu chuẩn quốc gia

Số hiệu

Standard Number

TCVN 4732:2007
Năm ban hành 2007

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực

Status

Tên tiếng việt

Title in Vietnamese

Đá ốp lát tự nhiên
Tên tiếng anh

Title in English

Natural stone facing slabs
Thay thế cho

Replace

Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại

By field

91.100.15 - Vật liệu khoáng sản và sản phẩm
Số trang

Page

9
Giá: 50,000 VNĐ

Price

Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các tấm đá được gia công từ đá khối thiên nhiên thuộc nhóm đá granit, đá hoa (đá marble) và đá vôi, dùng để ốp và lát các công trình xây dựng.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 6415-3:2005 (ISO 10545-3:1995), Gạch gốm ốp lát-Phương pháp thử-Phần 3-Xác định độ hút nước, độ xốp biểu kiến, khối lượng riêng tương đối, khối lượng thể tích.
TCVN 6415-4:2005 (ISO 10545-4:1994), Gạch gốm ốp lát-Phương pháp thử-Phần 4:Xác định độ bền uốn và lực uốn gẫy.
TCVN 6415-6:2005 (ISO 10545-6:1995), Gạch gốm ốp lát-Phương pháp thử-Phần 6:Xác định độ bền mài mòn sâu đối với gạch không phủ men.
TCVN 6415-18:2005 (EN 101:1991), Gạch gốm ốp lát-Phương pháp thử-Phần 18:Xác định độ cứng bề mặt theo thang Mohs.
Quyết định công bố

Decision number

3233/QĐ-BKHCN 31-12-2007
Cơ quan biên soạn

Compilation agency